ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πρόοδος Ερωτηματολογίου

Ι.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Υπάρχει ειδική νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, πότε θεσπίστηκε; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.3. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, έχει τροποποιηθεί μετά τη θέσπισή της η σχετική νομοθεσία;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.4. Αν η απάντηση στο 1.3. είναι ΝΑΙ, πότε τροποποιήθηκε; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.5. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, έχει συμπληρωθεί η ειδική νομοθεσία από κατευθυντήριες οδηγίες;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, ποιος διαμόρφωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.7. Έχει διαμορφωθεί Αρχή για να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.8. Αν η απάντηση στο 1.7. είναι ΝΑΙ, προσδιορίστε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές της, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις
Εμφάνιση Απαντήσεων

ΙΙ. Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Α. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η αδυναμία ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδιά με φυσικό τρόπο;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, ποια είναι η έννοια της «αδυναμίας»;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Mόνο ιατρική αδυναμία, (β) Kάθε πραγματική αδυναμία, όπως λ.χ. όταν ο σύζυγος ή σύντροφος είναι στη φυλακή και δεν επιτρέπονται άδειες ή συνεύρεση εντός φυλακής
1.3. Ποιος είναι αρμόδιος να πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.4. Με ποια κριτήρια γίνεται η πιστοποίηση των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
1.7. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης , (γ) ποινικής φύσης
1.8.Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

2. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ  Εμφάνιση Όλων

2.1. Αποτελεί προϋπόθεση για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή η αποφυγή μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο παιδί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, πώς ορίζεται η έννοια της «σοβαρής» ασθένειας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Στο νόμο, (β) Από την Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, (γ) Κρίνει σε κάθε περίπτωση ο γιατρός
2.3. Ποιος είναι αρμόδιος να πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.4. Με ποια κριτήρια γίνεται η πιστοποίηση των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.6. Αν η απάντηση στο 2.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
2.7. Αν η απάντηση στο 2.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.8.Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

3. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ IYA  Εμφάνιση Όλων

3.1. Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για να είναι επιτρεπτή η προσφυγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.3. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, η συνδρομή των προϋποθέσεων είναι διαζευκτική ή σωρευτική; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ IYA

4. ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  Εμφάνιση Όλων

4.1. Υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μόνο τη γυναίκα, (β) Μόνο τον άνδρα, (γ) Και τους δύο
4.3. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Για τη γυναίκα:, (β) Για τον άνδρα:
4.4. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.5. Αν η απάντηση στο 4.4. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
4.6. Αν η απάντηση στο 4.4. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.7.Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.8. Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.9. Αν η απάντηση στο 4.8. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μόνο τη γυναίκα, (β) Μόνο τον άνδρα, (γ) Και τους δύο
4.10. Αν η απάντηση στο 4.8. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Για τη γυναίκα:, (β) Για τον άνδρα:
4.11. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.12. Αν η απάντηση στο 4.11. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
4.13. Αν η απάντηση στο 4.11. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.14.Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.15. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων με δικαστική απόφαση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.16. Αν η απάντηση στο 4.15. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Με ειδική διαδικασία ή με βάση γενικές διατάξεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

5. ΥΓΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  Εμφάνιση Όλων

5.1. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί γονείς υγιείς;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, ενδιαφέρει η υγεία:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μόνο της γυναίκας, (β) Μόνο του άνδρα, (γ) Και των δύο
5.3. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία διαπιστώνεται η ύπαρξη του προβλήματος υγείας που αποκλείει την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.4. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, τα προβλήματα υγείας που αποτελούν κώλυμα για την υπαγωγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα καθορίζει:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) γενικά ο νόμος, (β) γενικά ο νόμος, αλλά εξειδικεύει η Αρχή, (γ) μόνον η Αρχή
5.5. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι (α) ή (β), ποια προβλήματα υγείας εμποδίζουν την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Σωματική αναπηρία, (β) Σοβαρές ασθένειες, (γ) Παχυσαρκία, (δ) Ψυχικές ασθένειες, (ε) Άλλο
5.6. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι (γ), ποια προβλήματα υγείας έχουν εμποδίσει ως τώρα την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.7. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.8. Αν η απάντηση στο 5.7. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
5.9. Αν η απάντηση στο 5.7. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.10. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΕΚΝΟ  Εμφάνιση Όλων

6.1. Χρειάζεται συναίνεση και των δύο συζύγων / συντρόφων για την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για την παροχή συναίνεσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.3. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, όταν υπάρχει γάμος των γονέων, δίδεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:
6.4. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, όταν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης, δίδεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:
6.5. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, όταν υπάρχει ελεύθερη ένωση, δίδεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:
6.6.Σε ποιον απευθύνεται η συναίνεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Προς τον γιατρό, (β) Προς την Αρχή, (γ) Προς άλλον. Προσδιορίστε:
6.7. Μπορεί η συναίνεση εντός γάμου να ανακληθεί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.8. Αν η απάντηση στο 6.7. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε χωρεί η ανάκληση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μέχρι τη γονιμοποίηση, (β) Μέχρι την μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου
6.9. Υπάρχει κάποιος τύπος για την ανάκληση της συναίνεσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.10. Αν η απάντηση στο 6.9. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (β) Με απλό έγγραφο, (γ) Με τον ίδιο τύπο που δόθηκε
6.11. Μπορεί η συναίνεση στο πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης να ανακληθεί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.12. Αν η απάντηση στο 6.11. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε χωρεί η ανάκληση:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μέχρι τη γονιμοποίηση, (β) Μέχρι την μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου
6.13. Υπάρχει κάποιος τύπος για την ανάκληση της συναίνεσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.14. Αν η απάντηση στο 6.13. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (β) Με απλό έγγραφο, (γ) Με τον ίδιο τύπο που δόθηκε
6.15. Μπορεί η συναίνεση στο πλαίσιο ελεύθερης συμβίωσης να ανακληθεί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.16. Αν η απάντηση στο 6.15. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε χωρεί η ανάκληση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μέχρι τη γονιμοποίηση, (β) Μέχρι την μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου
6.17. Υπάρχει κάποιος τύπος για την ανάκληση της συναίνεσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.18. Αν η απάντηση στο 6.17. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (β) Με απλό έγγραφο, (γ) Με τον ίδιο τύπο που δόθηκε
6.19. Αν κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν συναινέσει πεθάνει πριν από την εμφύτευση, η συναίνεσή του θεωρείται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) ότι έχει ανακληθεί, (β) ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρή.
6.20. Υπάρχουν έννομες συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς την συναίνεση του άνδρα ή μολονότι η συναίνεσή του έχει ανακληθεί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.21. Αν η απάντηση στο 6.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα, (δ) το παιδί που θα γεννηθεί
6.22. Αν η απάντηση στο 6.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
6.23. Υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί η εμφύτευση παρά την ανάκληση της συναίνεσης του άνδρα, εφόσον η ανάκληση θεωρηθεί καταχρηστική;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.24. Ποιος αποφασίζει σχετικά; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.25. Υπάρχουν έννομες συνέπειες για εκείνον που ανακαλεί τη συναίνεσή του;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.26. Αν η απάντηση στο 6.25. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) αστικής φύσης, (β) ποινικής φύσης
6.27. Αν η απάντηση στο 6.25. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αυτές αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) τον άνδρα που ανακαλεί, (β) τη γυναίκα που ανακαλεί
6.28. Αν η απάντηση στο 6.25. είναι ΝΑΙ, οι έννομες αυτές συνέπειες υπάρχουν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) οποτεδήποτε ανακληθεί η συναίνεση, (β) όταν η συναίνεση ανακαλείται μετά τη γονιμοποίηση, (γ) όταν η συναίνεση ανακαλείται μετά τη γονιμοποίηση και ο άνδρας δεν έχει πλέον καμία δυνατότητα να γίνει γενετικός πατέρας, (δ) όταν η συναίνεση ανακαλείται μετά τη γονιμοποίηση και η γυναίκα δεν έχει πλέον καμία δυνατότητα να γίνει γενετική μητέρα.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Εμφάνιση Όλων

7.1. Προβλέπεται υποχρέωση του γιατρού να ενημερώνει το ζευγάρι για ζητήματα σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.2. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, η ενημέρωση αφορά:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία της γυναίκας , (β) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία της γυναίκας, (γ) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (δ) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (ε) τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν, (στ) τα ποσοστά αποτυχίας κάθε μεθόδου, σε συνάρτηση με την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά του ζεύγους, (ζ) άλλο. Προσδιορίστε:
7.3. Υπάρχουν έννομες συνέπειες αν δεν γίνει η ενημέρωση που προβλέπει ο νόμος;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.4. Αν η απάντηση στο 7.3. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι συνέπειες και ποιους αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Τη ΜΙΥΑ, (β) Το γιατρό, (γ) Το ζευγάρι, (δ) Το παιδί
7.5. Αν ο γιατρός θεωρεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.6. Αν η απάντηση στο 7.5. είναι ΝΑΙ, είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους για να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.7. Αν η απάντηση στο 7.6. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που ορίζει ο νόμος; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

Γ. ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8. ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ  Εμφάνιση Όλων

8.1. Επιτρέπεται από τον νόμο η εφαρμογή της μεθόδου της σπερματέγχυσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.2. Αν η απάντηση στο 8.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) μόνον η ομόλογη σπερματέγχυση, (β) τόσο η ομόλογη όσο και η ετερόλογη
8.3. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι (α), η ομόλογη σπερματέγχυση εφαρμόζεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
8.4. Αν η απάντηση στο 8.3. είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.5. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι η (β), η ομόλογη και ετερόλογη σπερματέγχυση εφαρμόζεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
8.6. Αν η απάντηση στο 8.5. είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.7. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.8. Αν η απάντηση στο 8.7. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
8.9. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.10. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.11. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.12. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

9. ΟΜΟΛΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  Εμφάνιση Όλων

9.1. Επιτρέπεται η μέθοδος της ομόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
9.2. Αν η απάντηση στο 9.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
9.3. Αν η απάντηση στο 9.2. είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
9.4. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
9.5. Αν η απάντηση στο 9.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
9.6. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
9.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
9.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
9.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

10. ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  Εμφάνιση Όλων

10.1. Επιτρέπεται η μέθοδος της ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
10.2. Αν η απάντηση στο 10.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με σπέρμα τρίτου, (β) με νωπό ωάριο άλλης γυναίκας, (γ) με κρυοσυντηρημένο ωάριο άλλης γυναίκας, (δ) τόσο με σπέρμα όσο και με ωάριο τρίτων,αλλά και απευθείας με γονιμοποιημένο ωάριο τρίτων
10.3. Αν η απάντηση στο 10.1. είναι ΝΑΙ, η ετερόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση επιτρέπεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
10.4. Αν η απάντηση στο 10.9 είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
10.5. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
10.6. Αν η απάντηση στο 10.5. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
10.7. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
10.8. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
10.9. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
10.10. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

11. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ  Εμφάνιση Όλων

11.1. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων που μπορούν να εμφυτευτούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
11.2. Αν η απάντηση στο 11.1. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο επιτρεπτός αριθμός;
Εμφάνιση Απαντήσεων
11.3. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
11.4. Αν η απάντηση στο 11.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Τη ΜΙΥΑ, (β) Το γιατρό, (γ) Τη γυναίκα, (δ) Τον άνδρα
11.5. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
11.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
11.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
11.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το ύψος τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

12. ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

12.1. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση σπέρματος;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.2. Αν η απάντηση στο 12.1. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.3. Αν η απάντηση στο 12.1. είναι ΝΑΙ, πού φυλάσσεται το κρυοσυντηρημένο σπέρμα; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.4. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ωαρίων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.5. Αν η απάντηση στο 12.4. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.6. Αν η απάντηση στο 12.4. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσονται τα κρυοσυντηρημένα ωάρια; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.7. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.8. Αν η απάντηση στο 12.7. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.9. Αν η απάντηση στο 12.7. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσονται τα κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.10. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.11. Αν η απάντηση στο 12.10. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.12. Αν η απάντηση στο 12.10. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσεται ο ορχικός ιστός; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.13. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.14. Αν η απάντηση στο 12.13. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.15. Αν η απάντηση στο 12.13. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσεται ο ωοθηκικός ιστός; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.16. Υπάρχουν συνέπειες αν παραβιασθούν τα πιο πάνω χρονικά όρια κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.17. Αν η απάντηση στο 12.16 είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τους δότες του γεννητικού υλικού, (γ) Το ιατρικό κέντρο κρυοσυντήρησης
12.18. Αν η απάντηση στο 12.16. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
12.19. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.20. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
12.21. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το ύψος τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

13. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

13.1. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον χρόνο διατήρησης μη κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
13.2. Αν η απάντηση στο 13.1. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο χρόνος αυτός;
Εμφάνιση Απαντήσεων
13.3. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου ως προς τον χρόνο διατήρησης των γονιμοποιημένων ωαρίων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
13.4. Αν η απάντηση στο 13.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα
13.5. Αν η απάντηση στο 13.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
13.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
13.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
13.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

14. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Εμφάνιση Όλων

14.1. Το πλεονάζον γεννητικό υλικό:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) καταστρέφεται, (β) δωρίζεται σε άλλα ζευγάρια, (γ) αποτελεί αντικείμενο έρευνας, (δ) χρησιμοποιείται για παραγωγή βλαστοκυττάρων, (ε) άλλο. Προσδιορίστε:
14.2. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (α), το πλεονάζον γεννητικό υλικό καταστρέφεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.3. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
14.4. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (β), το πλεονάζον γεννητικό υλικό δωρίζεται σε άλλα ζευγάρια:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.5. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
14.6. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (γ), το πλεονάζον γεννητικό υλικό αποτελεί αντικείμενο έρευνας:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.7. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
14.8. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (δ), το πλεονάζον γεννητικό υλικό αξιοποιείται για παραγωγή βλαστοκυτάρων:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.9. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
14.10. Υπάρχουν συνέπειες αν παραβιασθούν οι πιο πάνω διαδικασίες;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
14.11. Αν η απάντηση στο 14.10. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
14.12. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
14.13. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
14.14. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

Ε. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

15. ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  Εμφάνιση Όλων

15.1. Επιτρέπεται η προεμφυτευτική διάγνωση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
15.2. Αν η απάντηση στο 15.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) αν το επιθυμεί έστω και ένας από τους συζύγους / συντρόφους, (γ) μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
15.3. Αν η απάντηση στο 15.2. είναι η (γ) , ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
15.4. Αν η απάντηση στο 15.2. είναι η (γ) , ποιος ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Ο θεράπων γιατρός που συστήνει την προεμφυτευτική διάγνωση, (β) Η Αρχή, (γ) Άλλος. Προσδιορίστε:
15.5. Ποιος διενεργεί την προεμφυτευτική διάγνωση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Κέντρο ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, (β) Ειδικό διαγνωστικό κέντρο, (γ) Άλλο. Προσδιορίστε:
15.6. Αν η προεμφυτευτική διάγνωση επιτρέπεται μόνο αν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, υπάρχουν συνέπειες στην περίπτωση που πραγματοποιείται χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
15.7. Αν η απάντηση στο 15.6 είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
15.8. Αν η απάντηση στο 15.6 είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) στο γιατρό,, (β) στη γυναίκα, (γ) στον άνδρα, (δ) στο διαγνωστικό κέντρο
15.9. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
15.10. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
15.11. Αν οι κυρώσεις είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
15.12. Αν η προεμφυτευτική διάγνωση δεν γίνει σωστά και εμφανιστούν προβλήματα στο παιδί, θα ευθύνεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) ο γιατρός, (β) το ιατρικό κέντρο, (γ) κανένας
15.13. Αν η απάντηση στο 15.12. είναι (α) ή (β), η ευθύνη είναι διοικητική / αστική ή και ποινική; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

16. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ  Εμφάνιση Όλων

16.1. Επιτρέπεται επιλογή του φύλου του παιδιού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
16.2. Αν η απάντηση στο 16.1 είναι ΝΑΙ, τίθενται κάποιοι περιορισμοί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
16.3. Αν η απάντηση στο 16.2. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτοί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Η αποφυγή μετάδοσης νόσου που συνδέεται με το φύλο, (β) Η ύπαρξη παιδιών ίδιου φύλου στην οικογένεια, (γ) Άλλο. Προσδιορίστε:
16.4. Ποιος ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Ο γιατρός, (β) Η Αρχή, (γ) Άλλο. Προσδιορίστε:
16.5. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
16.6. Αν η απάντηση στο 16.5. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα
16.7. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
16.8. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
16.9. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
16.10. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

17. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

17.1. Επιτρέπεται επέμβαση «βελτίωσης» του γενετικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.2. Αν η απάντηση στο 17.1. είναι ΝΑΙ, τίθενται κάποιοι περιορισμοί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.3. Αν η απάντηση στο 17.2. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτοί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Η αποφυγή μετάδοσης νόσου στο παιδί , (β) Άλλο. Προσδιορίστε:
17.4. Αν η απάντηση στο 17.2 είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.5. Αν η απάντηση στο 17.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
17.6. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
17.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.10. Απαιτείται συναίνεση του ζεύγους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέμβαση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.11. Αν η απάντηση στο 17.10. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) προφορική, (β) έγγραφη, (γ) παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (δ) παρέχεται με άλλο τρόπο
17.12. Διαφοροποιείται ο τύπος της συναίνεσης αν το ζευγάρι είναι έγγαμο, έχει σύμφωνο συμβίωσης ή ελεύθερη ένωση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.13. Αν η απάντηση στο 17.12. είναι ΝΑΙ, προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.14. Αν η απάντηση στο 17.10. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που η βελτίωση γίνεται χωρίς την έγκυρη συναίνεση του ζεύγους;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.15. Αν η απάντηση στο 17.14. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα, (δ) το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
17.16. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
17.17. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.18. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.19. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.20. Αν η απάντηση στο 17.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που τελούνται πράξεις βελτίωσης του γενετικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.21. Αν η απάντηση στο 17.20 είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
17.22. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.23. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
17.24. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Επιτρέπεται η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το επιτρεπτό;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.4. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.5. Αν η απάντηση στο 1.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
1.6. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
1.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.10. Μπορεί να υιοθετηθεί μέθοδος ΙΥΑ διαφορετική από εκείνην στην οποία είχε συναινέσει ο θανών σύντροφος; (λ.χ. η γυναίκα συναινεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ο σύζυγός της, μετά τον θάνατό της προσφεύγει σε παρένθετη μητρότητα);
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.11. Αν η απάντηση στο 1.10 είναι ΝΑΙ, σε ποιες περιπτώσεις και με ποιες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

2. ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ  Εμφάνιση Όλων

2.1. Επιτρέπεται η παρένθετη (υποκατάστατη) μητρότητα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) η μερική μόνο υποκατάσταση , (β) και η πλήρης υποκατάσταση
2.3. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το επιτρεπτό;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, οι προϋποθέσεις αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) τους αιτούντες την εφαρμογή της μεθόδου , (β) την παρένθετη μητέρα, (γ) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, (δ) άλλο. Προσδιορίστε:
2.5. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (α), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.6. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.7. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (γ), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.8. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (δ), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.9. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των πιο πάνω προϋποθέσεων (με δικαστική απόφαση ή με άλλο τρόπο); Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.10. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των πιο πάνω προϋποθέσεων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.11. Αν η απάντηση στο 2.10. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Την παρένθετη μητέρα, (γ) Εκείνους που θα γίνουν νόμιμοι γονείς του παιδιού
2.12. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.13. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.14. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.15. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.16. Προβλέπεται από τον νόμο αποζημίωση ή κάλυψη δαπανών για την παρένθετη μητέρα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.17. Αν η απάντηση στο 2.16. είναι ΝΑΙ, τι αφορά η αποζημίωση και ποιες είναι οι καλυπτόμενες δαπάνες;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.18. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η πιο πάνω αποζημίωση; Προσδιορίστε ποιες και ποιον αφορούν:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.19. Ποιες είναι με βάση τον νόμο οι συνέπειες αν η παρένθετη μητέρα δεν δεχτεί την μεταφορά του ωαρίου, μετά την σύναψη της συμφωνίας; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.20. Ποιες είναι με βάση τον νόμο οι συνέπειες αν η παρένθετη μητέρα διακόψει την κύηση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μελλοντικών γονέων;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.21. Ποιες είναι με βάση τον νόμο οι συνέπειες αν οι μελλοντικοί γονείς ζητήσουν από την παρένθετη μητέρα να διακόψει την κύηση, παρά τη δική της αντίθετη γνώμη;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.22. Προβλέπεται από τον νόμο ψυχολογική υποστήριξη για την παρένθετη μητέρα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.23. Αν η απάντηση στο 2.22. είναι ΝΑΙ, η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) κατά τη διάρκεια της κύησης, (β) κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τη γέννηση
2.24. Αν η απάντηση στο 2.22. είναι η (β) για πόσο χρόνο μετά τη γέννηση;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.25. Μπορούν κατά τη σύναψη της σύμβασης για την παρένθετη μητρότητα να τεθούν ρήτρες που περιορίζουν την ελευθερία της (λ.χ. απαγόρευση καπνίσματος, δέσμευση σε συγκεκριμένη δίαιτα κλπ);
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.26. Αν η απάντηση στο 2.25. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που η παρένθετη μητέρα δεν τις τηρήσει; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.27. Επιτρέπεται η παρένθετη μητέρα να διεκδικήσει να αναγνωριστεί αυτή ως νόμιμη μητέρα του τέκνου που κυοφόρησε;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.28. Αν η απάντηση στο 2.27. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.29. Επιτρέπεται η παρένθετη μητέρα να αναγνωριστεί ως νόμιμη μητέρα του τέκνου, εφόσον υπάρξει κοινή συμφωνία;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.30. Αν η απάντηση στο 2.29. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.31. Προβλέπεται από τον νόμο ενημέρωση του παιδιού σχετικά με τη γέννησή του από παρένθετη μητέρα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.32. Αν η απάντηση στο 2.31. είναι ΝΑΙ, σε ποιο χρονικό σημείο και με ποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.33. Καταχωρείται και πού η απόφαση για την προσφυγή στην διαδικασία της παρένθετης μητρότητας; Έχει το παιδί πρόσβαση στην καταχώρηση; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

3. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ  Εμφάνιση Όλων

3.1. Επιτρέπεται η θεραπευτική κλωνοποίηση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποιες μορφές θεραπευτικής κλωνοποίησης είναι επιτρεπτές; Με ποιον τρόπο πραγματοποιούνται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.3. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.4. Αν η απάντηση στο 3.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται
3.5. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
3.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.9. Επιτρέπεται η αναπαραγωγική κλωνοποίηση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.10. Αν η απάντηση στο 3.9. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.11. Αν η απάντηση στο 3.10. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται
3.12. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
3.13. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.14. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.15. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

ΙV. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ KAI ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Α. ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Μπορεί μια μοναχική γυναίκα να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, η μοναχική γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί, (β) μόνο αν ιατρικά δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο, (γ) μόνο αν είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η μετάδοση σοβαρής ασθένειας στο παιδί, (δ) σε άλλη περίπτωση. Προσδιορίστε:
1.3. Ποιος είναι αρμόδιος να πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.4. Με ποια κριτήρια γίνεται η πιστοποίηση των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: NAI, OXI
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, (δ) το παιδί που θα γεννηθεί
1.7. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
1.8. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  Εμφάνιση Όλων

2.1. Αν επιτρέπεται σε μοναχική γυναίκα να υποβληθεί σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τίθεται ανώτατο όριο ηλικίας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.3. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
2.5. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.6. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.7. Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από μοναχική γυναίκα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.8. Αν η απάντηση στο 2.7. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.9. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.10. Αν η απάντηση στο 2.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
2.11. Αν η απάντηση στο 2.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.12. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.13. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων (με δικαστική απόφαση ή με άλλο τρόπο);
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.14. Αν η απάντηση στο 2.13. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Με ειδική διαδικασία ή με βάση γενικές διατάξεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.15. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι η μοναχική γυναίκα υγιής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.16. Αν η απάντηση στο 2.15. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία διαπιστώνεται η ύπαρξη του προβλήματος υγείας που αποκλείει την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.17. Αν η απάντηση στο 2.15. είναι ΝΑΙ, τα προβλήματα υγείας που αποτελούν κώλυμα για την υπαγωγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα καθορίζει:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) γενικά ο νόμος, (β) γενικά ο νόμος, αλλά εξειδικεύει η Αρχή, (γ) μόνον η Αρχή
2.18. Αν η απάντηση στο 2.17. είναι (α) ή (β), ποια προβλήματα υγείας εμποδίζουν την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μια μοναχική γυναίκα; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.19. Αν η απάντηση στο 2.17. είναι (γ), ποια προβλήματα υγείας έχουν εμποδίσει ως τώρα την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.20. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.21. Αν η απάντηση στο 2.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
2.22. Αν η απάντηση στο 2.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.23. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.24. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για την παροχή συναίνεσης σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τη μοναχική γυναίκα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.25. Αν η απάντηση στο 2.24. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση δίδεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο.
2.26. Προβλέπεται υποχρέωση του γιατρού να ενημερώνει τη μοναχική γυναίκα για ζητήματα σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.27. Αν η απάντηση στο 2.26. είναι ΝΑΙ, η ενημέρωση αφορά:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία της γυναίκας, (β) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία της γυναίκας, (γ) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (δ) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (ε) άλλο. Προσδιορίστε:
2.28. Υπάρχουν έννομες συνέπειες για τον γιατρό αν δεν κάνει την ενημέρωση που προβλέπει ο νόμος;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.29. Αν η απάντηση στο 2.28. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι συνέπειες; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.30. Αν ο γιατρός θεωρεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικές γυναίκες, δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.31. Αν η απάντηση στο 2.30. είναι ΝΑΙ, είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους για να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.32. Αν η απάντηση στο 2.31. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που ορίζει ο νόμος; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

3. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Εμφάνιση Όλων

3.1. Ποιες είναι οι μορφές επιτρεπτής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικές γυναίκες; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.2. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση εφαρμογής άλλων μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίες είναι επιτρεπτές όταν εφαρμόζονται σε ζευγάρια;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.3. Αν η απάντηση στο 3.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
3.4. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
3.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

Β. ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑΣ

4. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΥΑ  Εμφάνιση Όλων

4.1. Προβλέπεται από τον νόμο ότι ένας μοναχικός άνδρας δικαιούται να προσφύγει σε μέθοδο παρένθετης μητρότητας για να αποκτήσει παιδί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΝΑΙ, μπορεί να το κάνει:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί, (β) μόνο αν δεν μπορεί ο ίδιος να τεκνοποιήσει με φυσικό τρόπο , (γ) άλλο. Προσδιορίστε:
4.3. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΟΧΙ, μπορεί ο μοναχικός άνδρας να προσφύγει σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στηριζόμενος:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε δικαστική απόφαση, (β) σε απόφαση κάποιας αρχής. Προσδιορίστε:, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΙΥΑ ΣΕ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ  Εμφάνιση Όλων

5.1. Αν επιτρέπεται σε μοναχικό άνδρα να προσφύγει σε μέθοδο παρένθετης μητρότητας, τίθεται ανώτατο όριο ηλικίας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.3. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.4. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.5. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.6. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.7. Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την προσφυγή στην παρένθετη μητρότητα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.8. Αν η απάντηση στο 5.7. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.9. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.10. Αν η απάντηση στο 5.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.11. Αν η απάντηση στο 5.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.12. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.13. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων με δικαστική απόφαση ή άλλο τρόπο;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.14. Αν η απάντηση στο 5.13. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.15. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι ο μοναχικός άνδρας υγιής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.16. Αν η απάντηση στο 5.15. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία διαπιστώνεται η ύπαρξη του προβλήματος υγείας που αποκλείει την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.17. Αν η απάντηση στο 5.15. είναι ΝΑΙ, τα προβλήματα υγείας που αποτελούν κώλυμα για την υπαγωγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα καθορίζει:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) γενικά ο νόμος, (β) γενικά ο νόμος, αλλά εξειδικεύει η Αρχή, (γ) μόνον η Αρχή
5.18. Αν η απάντηση στο 5.17. είναι (α) ή (β), ποια προβλήματα υγείας εμποδίζουν την υποβολή σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έναν μοναχικό άνδρα; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.19. Αν η απάντηση στο 5.17. είναι (γ), ποια προβλήματα υγείας έχουν εμποδίσει ως τώρα την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.20. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.21. Αν η απάντηση στο 5.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.22. Αν η απάντηση στο 5.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.23.Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.24. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για να προσφύγει ο μοναχικός άνδρας σε παρένθετη μητρότητα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.25. Αν η απάντηση στο 5.24. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο τύπος αυτός; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.26. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να τηρηθεί ο συγκεκριμένος τύπος;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.27. Αν η απάντηση στο 5.26. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.28. Αν η απάντηση στο 5.26. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.29.Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.30. Αν ο γιατρός θεωρεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικούς άνδρες, δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.31. Αν η απάντηση στο 5.30. είναι ΝΑΙ, είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους για να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.32. Αν η απάντηση στο 5.31. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που ορίζει ο νόμος; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

6. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Εμφάνιση Όλων

6.1. Δικαιούται ο μοναχικός άνδρας να προσφύγει σε όλες τις πιθανές μορφές παρένθετης μητρότητας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΟΧΙ, σε ποιες δικαιούται να προσφύγει; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.3. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση εφαρμογής άλλων μεθόδων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.4. Αν η απάντηση στο 6.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Το γιατρό, (β) Τον άνδρα, (γ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
6.5. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
6.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

Γ. ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

7. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΥΑ  Εμφάνιση Όλων

7.1. Επιτρέπεται σε ομόφυλα ζευγάρια να υποβληθούν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.2. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται τόσο σε ζευγάρια γυναικών όσο και σε ζευγάρια ανδρών;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Και στους δύο, (β) Μόνο σε γυναίκες, (γ) Μόνο σε άνδρες
7.3. Αν η απάντηση στο 7.2. είναι (α) υπάρχουν προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.4. Αν η απάντηση στο 7.2. είναι (β), η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμούν, (β) μόνο αν καμία από τις δύο συντρόφους δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά για λόγους υγείας
7.5. Αν η απάντηση στο 7.2. είναι (γ), υπό ποιες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.6. Υπάρχουν συνέπειες αν παραβιασθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.7. Αν η απάντηση στο 7.6. είναι ΝΑΙ, σε ποιον αφορούν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Στο γιατρό, (β) Στο ζευγάρι, (γ) Στο παιδί, (δ) Στο ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση, (ε) Σε άλλον. Προσδιορίστε:
7.8. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (α), προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.9. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (β), προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.10. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (γ), προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.11. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (δ), προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.12. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (ε), προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Εμφάνιση Όλων

8.1. Υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από ομόφυλα ζευγάρια;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.2. Αν η απάντηση στο 8.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) ζευγάρια γυναικών, (β) ζευγάρια ανδρών
8.3. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι (α), το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.4. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι (β), το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.6. Αν η απάντηση στο 8.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) το ζευγάρι, (γ) το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
8.7. Αν η απάντηση στο 8.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.8. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.9.Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από ομόφυλα ζευγάρια;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.10. Αν η απάντηση στο 8.9. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) τα ζευγάρια γυναικών, (β) τα ζευγάρια ανδρών
8.11. Αν η απάντηση στο 8.10. είναι (α), το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.12. Αν η απάντηση στο 8.10. είναι (β), το όριο ηλικίας είναι:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.13. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.14. Αν η απάντηση στο 8.13. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) το γιατρό, (β) το ζευγάρι, (γ) το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
8.15. Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.16. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων με δικαστική απόφαση ή άλλο τρόπο;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.17. Αν η απάντηση στο 8.16. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.18. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί γονείς υγιείς, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τα ετερόφυλα ζευγάρια;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.19. Αν η απάντηση στο 8.18. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.20. Χρειάζεται συναίνεση και των δύο συντρόφων για την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.21. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για την παροχή συναίνεσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.22. Αν η απάντηση στο 8.21. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, δίδεται με τους ίδιους τρόπους και υπό τις ίδιες διακρίσεις (γάμος / σύμφωνο συμβίωσης / ελεύθερη συμβίωση) που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.23. Αν η απάντηση στο 8.22. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.24. Μπορεί η συναίνεση που έχει δοθεί από ομόφυλο ζευγάρι να ανακληθεί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.25. Αν η απάντηση στο 8.24. είναι ΝΑΙ, ανακαλείται με τους ίδιους όρους και στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.26. Αν η απάντηση στο 8.25. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές:
Εμφάνιση Απαντήσεων

Δ. ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ

9. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Εμφάνιση Όλων

9.1. Επιτρέπεται σε ένα άτομο τρανσέξουαλ να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
9.2. Αν η απάντηση στο 9.1. είναι ΝΑΙ, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Εμφάνιση Όλων

10.1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε τρανσέξουαλ είναι ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τα ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια, τις μοναχικές γυναίκες ή τους μοναχικούς άνδρες;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
10.2. Αν η απάντηση στο 10.1. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές:
Εμφάνιση Απαντήσεων
10.3. Δικαιούνται ένας άνδρας που υποβάλλεται σε αλλαγή φύλου να επιδιώξει να αποκτήσει βιολογικά δικό του παιδί με σπέρμα που έχει κρυοσυντηρήσει όσο ακόμα ήταν άνδρας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ

V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Προβλέπονται συγκεκριμένοι χώροι φύλαξης του γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των χώρων φύλαξης του γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.4. Αν η απάντηση στο 1.1. & 1.2. είναι ΝΑΙ, προβλέπεται η εποπτεία των χώρων αυτών;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.5. Αν η απάντηση στο 1.1. & 1.2. είναι ΝΑΙ, ποιος έχει την εποπτεία των χώρων αυτών; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.6. Αν η απάντηση στο 1.1. & 1.2. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου σε σχέση με τη φύλαξη του γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.7. Αν η απάντηση στο 1.6. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.8. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
1.9. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.10. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.11. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.12. Αν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να λειτουργεί ο χώρος φύλαξης του γεννητικού υλικού, ποια θα είναι η τύχη του υλικού αυτού; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

2.1. Προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δότης γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ωαρίων είναι (ηλικία / υγεία / άλλο); Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.3. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σπέρματος είναι (ηλικία / υγεία / άλλο); Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.4. Ποιος ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.5. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων αυτών;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.6. Αν η απάντηση στο 2.5. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.7. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.8. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.9. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.10. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.11. Ανακαλείται η διάθεση του γεννητικού υλικού από το δότη του;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.12. Αν η απάντηση στο 2.11. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε ανακαλείται η διάθεση του γεννητικού υλικού; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.13. Προσδιορίζεται από τον νόμο ανώτατος αριθμός παιδιών που μπορούν να παραχθούν με ωάρια της ίδιας γυναίκας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.14. Αν η απάντηση στο 2.13. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο αριθμός αυτός; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.15. Προσδιορίζεται από τον νόμο ανώτατος αριθμός παιδιών που μπορούν να παραχθούν με σπέρμα του ίδιου άνδρα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.16. Αν η απάντηση στο 2.15. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο αριθμός αυτός; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.17. Αν η απάντηση στα 2.13. και 2.15. είναι ΝΑΙ, ελέγχεται η τήρηση των πιο πάνω ορίων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.18. Αν η απάντηση στο 2.17. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.19. Με ποιον τρόπο παρακολουθείται η τήρηση του νόμου (υπάρχει εθνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια βάση δεδομένων); Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Γίνεται ρητή αναφορά από τον νομοθέτη στο συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, ως «μέτρο» για το επιτρεπτό μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, σε σχέση με ποιες ειδικότερα πράξεις; Προσδιορίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α), (β), (γ)

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ / ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Εμφάνιση Όλων

2.1. Γίνεται ρητή αναφορά από τον νομοθέτη στο συμφέρον της γυναίκας που υποβάλλεται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, σε σχέση με ποιες ειδικότερα πράξεις; Προσδιορίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α), (β), (γ)
2.3. Γίνεται ρητή αναφορά από τον νομοθέτη στο συμφέρον του άνδρα που υποβάλλεται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, σε σχέση με ποιες ειδικότερα πράξεις; Προσδιορίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α), (β), (γ)

3. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

3.1. Προσδιορίζεται νομοθετικά η φύση του γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποια θεωρείται ότι είναι η φύση του σπέρματος / του ωαρίου; Προσδιορίστε και αναφέρετε τις σχετικές διατάξεις:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.3. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποια θεωρείται ότι είναι η φύση του γονιμοποιημένου ωαρίου; Προσδιορίστε και αναφέρετε διάταξη:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.4. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΟΧΙ, ποια είναι η επικρατούσα στη θεωρία άποψη σχετικά με τη φύση του σπέρματος / ωαρίου /γονιμοποιημένου ωαρίου;
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.5. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η καταστροφή σπέρματος και ωαρίων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που τα έδωσαν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Με τις γενικές διατάξεις για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.6. Αν η απάντηση στο 3.5. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση εκείνοι από τους οποίους προέρχεται το γεννητικό υλικό;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.7. Ισχύει το ίδιο όταν το γεννητικό υλικό έχει δοθεί σε τράπεζα γεννητικού υλικού και οι δότες κρατούν την ανωνυμία τους;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.8. Αν η απάντηση στο 3.7. είναι ΟΧΙ, ποιοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.9. Αν η απάντηση στο 3.5. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της καταστροφής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.10. Αν η απάντηση στο 3.5. είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή φθορά;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.11. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η αφαίρεση σπέρματος και ωαρίων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που τα έδωσαν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Με τις γενικές διατάξεις για την κλοπή / υπεξαίρεση ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.12. Αν η απάντηση στο 3.11. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση εκείνοι από τους οποίους προέρχεται το γεννητικό υλικό;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.13. Αν η απάντηση στο 3.12. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της αφαίρεσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.14. Αν η απάντηση στο 3.11.είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή κλοπή / υπεξαίρεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.15. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η καταστροφή του γονιμοποιημένου ωαρίου invitro χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που πρόσφεραν το σπέρμα και το ωάριο;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Με τις γενικές διατάξεις για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.16. Αν η απάντηση στο 3.15. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν από κοινού αποζημίωση εκείνοι από το γεννητικό υλικό των οποίων προέρχεται το γονιμοποιημένο ωάριο;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.17. Ισχύει το ίδιο όταν το γεννητικό υλικό έχει δοθεί σε τράπεζα γεννητικού υλικού και ο/ οι δότες κρατούν την ανωνυμία τους;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.18. Αν η απάντηση στο 3.17. είναι ΟΧΙ, ποιοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.19. Αν η απάντηση στο 3.15. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της καταστροφής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.20. Αν η απάντηση στο 3.19. είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή φθορά;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.21. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η αφαίρεση του γονιμοποιημένου ωαρίου invitro χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που πρόσφεραν το σπέρμα και το ωάριο;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Με τις γενικές διατάξεις για την κλοπή/ ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.22. Αν η απάντηση στο 3.21. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν από κοινού αποζημίωση εκείνοι από το γεννητικό υλικό των οποίων προέρχεται το γονιμοποιημένο ωάριο;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.23. Ισχύει το ίδιο όταν το γεννητικό υλικό έχει δοθεί σε τράπεζα γεννητικού υλικού και ο/ οι δότες κρατούν την ανωνυμία τους;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.24. Αν η απάντηση στο 3.23. είναι ΟΧΙ, ποιοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.25. Αν η απάντηση στο 3.21. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της αφαίρεσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.26. Αν η απάντηση στο 3.21. είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή κλοπή / υπεξαίρεση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.27. Ευθύνεται και με ποιον τρόπο όποιος καταστρέφει τράπεζα φύλαξης γεννητικού υλικού, καταστρέφοντας παράλληλα το γεννητικό υλικό που φυλάσσεται σε αυτήν;
Εμφάνιση Απαντήσεων

4. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

4.1. Αποκαλύπτεται η ταυτότητα του δότη του γεννητικού υλικού στα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση αποκάλυψης της ταυτότητάς τους;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.3. Αν η απάντηση στο 4.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.4. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.8. Αποκαλύπτονται στα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί χαρακτηριστικά στοιχεία του δότη (ύψος, χρώμα, ηλικία, ευφυΐα, επάγγελμα κλπ) χωρίς να αποκαλύπτεται όμως η ταυτότητά του;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.9. Αν η απάντηση στο 4.8. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση αποκάλυψης των στοιχείων αυτών;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.10. Αν η απάντηση στο 4.9. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.11. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.12. Αποκαλύπτεται η ταυτότητα του δότη γεννητικού υλικού στο παιδί που γεννιέται με ετερόλογη γονιμοποίηση (invitro ή με σπερματέγχυση);
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.13. Αν η απάντηση στο 4.12. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται η αποκάλυψη; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
4.14. Αν η απάντηση στο 4.12. είναι ΝΑΙ, ενημερώνεται ο δότης γεννητικού υλικού (σπέρματος ή ωαρίου) για την πιθανότητα αποκάλυψης της ταυτότητάς του στο παιδί;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.15. Αν η απάντηση στο 4.14. είναι ΝΑΙ, από ποιον γίνεται η ενημέρωση, σε ποιο χρόνο και με ποιο τύπο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

5. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

5.1. Επιτρέπεται η πώληση / προσφορά προς πώληση και αγορά γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση πώλησης / προσφοράς προς πώληση ή αγοράς γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.3. Αν η απάντηση στο 5.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.4. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
5.8. Προβλέπεται κάποιου είδους «αποζημίωση» για τους δότες του γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.9. Αν η απάντηση στο 5.8 είναι ΝΑΙ, τι περιλαμβάνει η αποζημίωση αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

6. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

6.1. Επιτρέπεται η μεσολάβηση προς αγορά ή πώληση γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση μεσολάβησης προς αγορά ή πώληση γεννητικού υλικού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.3. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.4. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
6.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.8. Απαγορεύεται από το δίκαιο η χορήγηση αποζημίωσης προς τους δότες του γεννητικού υλικού, όταν πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση του θεράποντος γιατρού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.9. Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ, τι μπορεί να περιλαμβάνει η αποζημίωση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Ημέρες απώλειας εργασίας, (β) Καταπόνηση οργανισμού, (γ) Άλλο; Προσδιορίστε:
6.10. Πώς υπολογίζεται το ύψος της νόμιμης αποζημίωσης (ποιο όργανο την προσδιορίζει);
Εμφάνιση Απαντήσεων

7. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  Εμφάνιση Όλων

7.1. Προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις και όροι για την τήρηση του ιατρικού φακέλου των προσφευγόντων σε ΜΙΥΑ;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.2. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.3. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, ποιος εποπτεύει την τήρηση των προϋποθέσεων αυτών και με ποιους όρους; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.4. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων αυτών;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.5. Αν η απάντηση στο 7.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.6. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
7.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.10. Επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα ή αρχές να έχουν πρόσβαση στους φακέλους που τηρούνται σε κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.11. Αν η απάντηση στο 7.10. είναι ΝΑΙ, ποιοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στους φακέλους; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.12. Υπάρχουν στον νόμο ειδικές δεσμεύσεις των προσώπων / αρχών αυτών ως προς την διασφάλιση του απορρήτου των φακέλων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.13. Αν η απάντηση στο 7.12. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων αυτών;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.14. Αν η απάντηση στο 7.13. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.15. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
7.16. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.17. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
7.18. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

8. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εμφάνιση Όλων

8.1. Επιτρέπεται η δημιουργία γονιμοποιημένων ωαρίων για ερευνητικούς σκοπούς;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.2 Αν η απάντηση στο 8.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων για ερευνητικούς σκοπούς;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.3. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.4. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.8. Πόσα και ποια τα επιτρεπτά είδη έρευνας επί υπάρχοντος γεννητικού υλικού; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.9. Ποιες είναι οι ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να λάβει χώρα το κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη της έρευνας; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.10. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των ειδικών αυτών προϋποθέσεων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.11. Αν η απάντηση στο 8.9. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.12. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.13. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.14. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.15. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.16. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς γεννητικού υλικού που έχει υποβληθεί σε έρευνα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ

(υπό τις προϋποθέσεις του 12 του ν. 3305/2005)

8.17. Αν η απάντηση στο 8.16. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση τέτοιας χρησιμοποίησης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.18. Αν η απάντηση στο 8.17. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.19. Οι συνέπειες είναι:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.20. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.21. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων
8.22. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων

VΙΙ. «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΥΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Σε ποιο ποσό ανέρχεται κατά μέσο όρο το κόστος για ένα τυπικό κύκλο ΙΥΑ χωρίς κρυοσυντήρηση ή άλλες πρόσθετες εργασίες;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Στο νοσοκομείο, (β) Σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο
1.2. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ετερόφυλο έγγαμο ζευγάρι;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.4. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ετερόφυλο ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.5. Αν η απάντηση στο 1.4. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.6. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ετερόφυλο ζευγάρι στο πλαίσιο ελεύθερης συμβίωσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.7. Αν η απάντηση στο 1.6. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.8. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται μοναχική γυναίκα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.9. Αν η απάντηση στο 1.8. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.10. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται μοναχικός άνδρας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.11. Αν η απάντηση στο 1.10. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.12. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ομόφυλο έγγαμο ζευγάρι;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.13. Αν η απάντηση στο 1.12. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.14. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ομόφυλο ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.15. Αν η απάντηση στο 1.14. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.16. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ομόφυλο ζευγάρι στο πλαίσιο ελεύθερης ένωσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.17. Αν η απάντηση στο 1.16. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.18. Πόσες προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καλύπτονται ασφαλιστικά σε καθεμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.19. Καλύπτονται ασφαλιστικά εξίσου όλες οι μορφές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

VIIΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Θεωρούνται κατά το αστικό δίκαιο συγγενείς ο δότης σπέρματος / ωαρίου και το παιδί που γεννιέται από ετερόλογη γονιμοποίηση (εξωσωματική ή σπερματέγχυση);
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Συνιστά κατά το ποινικό δίκαιο αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ του δότη του σπέρματος ή ωαρίου και του παιδιού που γεννιέται από ετερόλογη γονιμοποίηση;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Θεωρείται κατά το ποινικό δίκαιο αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ του νόμιμου συζύγου ή συντρόφου της μητέρας (που ζήτησε μαζί της την πραγματοποίηση ετερόλογης γονιμοποίησης με ξένο σπέρμα) και του παιδιού που γεννιέται από αυτήν;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.4. Αν στοιχειοθετείται το έγκλημα της αιμομιξίας, ποιες είναι οι απειλούμενες κυρώσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.5. Έχει κληρονομικό δικαίωμα το παιδί έναντι του δότη σπέρματος ή της δότριας ωαρίων, στο πλαίσιο ετερόλογης γονιμοποίησης, αν η ταυτότητά του γίνει γνωστή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ

Διευκρινίστε αν είναι αναγκαίο.

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  Εμφάνιση Όλων

2.1. Θεωρούνται κατά το αστικό δίκαιο συγγενείς η παρένθετη μητέρα και το παιδί που γεννά;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Συνιστά κατά το ποινικό δίκαιο αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ της παρένθετης μητέρας και του παιδιού που έχει γεννήσει;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.3. Θεωρείται αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ των νόμιμων γονέων του παιδιού και του ενήλικου παιδιού τους, που έχει γεννηθεί με γεννητικό υλικό τρίτων, μέσω παρένθετης μητέρας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Έχει κληρονομικό δικαίωμα το παιδί έναντι της παρένθετης μητέρας;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ

Διευκρινίστε αν είναι αναγκαίο.

3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ  Εμφάνιση Όλων

3.1. Ποιος θεωρείται κατά το δίκαιο πατέρας του παιδιού στο πλαίσιο ομόφυλων ζευγαριών; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.2. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού αναγράφεται:
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) η ιδιότητα του πατέρα και μητέρας χωριστά, (β) με ενιαίο τρόπο η ταυτότητα των προσώπων ως γονέων
3.3. Αν η απάντηση στο 3.2. είναι (α) ποιος αναγράφεται ως πατέρας και ποιος ως μητέρα στα ομόφυλα ζευγάρια; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
3.4.Σε περίπτωση επιλογής της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας, προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο η ταυτότητα του πατέρα και της μητέρας στο ομόφυλο ζευγάρι;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.5. Αν η απάντηση στο 3.4. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε πώς διαφοροποιείται:
Εμφάνιση Απαντήσεων

IΧ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΔΟΤΗ  Εμφάνιση Όλων

1.1. Αν η λήψη σπέρματος/ωαρίου γίνεται σε χώρα όπου επιβάλλεται ανωνυμία του δότη, το παιδί όμως γεννιέται και έχει την υπηκοότητα χώρας όπου επιβάλλεται η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη, είναι δυνατό να ζητηθεί η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη στη χώρα αυτή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες νόμιμες προϋποθέσεις γίνεται αυτό; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.3. Αν η λήψη σπέρματος / ωαρίου γίνεται σε χώρα όπου επιβάλλεται ανωνυμία του δότη, το παιδί όμως διαμένει σε χώρα όπου επιβάλλεται η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη, είναι δυνατό να ζητηθεί η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη στη χώρα αυτή;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.4. Αν η απάντηση στο 1.3. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες νόμιμες προϋποθέσεις γίνεται αυτό; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
1.5. Αν η λήψη σπέρματος / ωαρίου γίνεται σε χώρα όπου επιβάλλεται η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη, το παιδί όμως γεννιέται και έχει την υπηκοότητα χώρας όπου αυτή απαγορεύεται, είναι δυνατό να ζητήσει να του γνωστοποιηθεί το όνομα του δότη του σπέρματος ή της δότριας του ωαρίου;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες νόμιμες προϋποθέσεις γίνεται αυτό; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

2. ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ  Εμφάνιση Όλων

2.1. Αν υπήκοοι χώρας όπου απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα, ζητούν να γίνουν νόμιμοι γονείς – με βάση όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες – σε χώρα όπου επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα, θεωρούνται νόμιμοι γονείς και στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΟΧΙ, τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.3. Μπορεί ζευγάρι που έχει την υπηκοότητα χώρας όπου απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα να ζητήσει να υποβληθεί στη διαδικασία αυτή σε χώρα όπου επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται και για τους υπηκόους της χώρας όπου επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.5. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι ΟΧΙ, σε τι διαφέρει η τηρούμενη διαδικασία; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.6. Αν σε μια χώρα η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται μόνο με δικαστική απόφαση, μπορεί η δικαστική αυτή απόφαση να αναγνωριστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπου η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.7. Αν η απάντηση στο 2.6. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις / τηρείται κάποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
2.8. Αν η απάντηση στο 2.6. είναι ΟΧΙ, ορίζεται αυτό ρητά στον νόμο; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων

3. ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  Εμφάνιση Όλων

3.1. Αν μοναχική γυναίκα υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται, θεωρείται νόμιμη μητέρα και στη χώρα της, όπου η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε μοναχικές γυναίκες απαγορεύεται;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΟΧΙ, πώς επιλύεται νομικά το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή; Διευκρινίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Εμφάνιση Απαντήσεων

4. ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑΣ  Εμφάνιση Όλων

4.1. Αν μοναχικός άνδρας αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα, σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται, θεωρείται νόμιμος πατέρας και στη χώρα του, όπου η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για μοναχικούς άνδρες απαγορεύεται;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΟΧΙ, πώς επιλύεται νομικά το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή; Διευκρινίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Εμφάνιση Απαντήσεων

5. ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ  Εμφάνιση Όλων

5.1. Αν ομόφυλο ζευγάρι αποκτήσει παιδί με μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται για τα ομόφυλα ζευγάρια, θεωρείται ότι είναι τα μέλη του νόμιμοι γονείς του παιδιού και στη χώρα τους, όπου η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για ομόφυλα ζευγάρια απαγορεύεται;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΟΧΙ, πώς επιλύεται νομικά το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή; Διευκρινίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Εμφάνιση Απαντήσεων

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Εμφάνιση Όλων

6.1. Μπορεί να υποβληθεί σε νόμιμη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ζευγάρι που δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στη μέθοδο αυτή στη χώρα, την υπηκοότητα της οποίας έχει (επειδή δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις);
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΝΑΙ, χρειάζεται να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.3. Μπορεί να εφαρμοστεί νόμιμη μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σε σχέση με την ηλικία των ατόμων / αριθμό εμφυτευομένων γονιμοποιημένων ωαρίων κλπ), η οποία ωστόσο είναι απαγορευμένη στην χώρα καταγωγής των ενδιαφερομένων;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.4. Αν η απάντηση στο 6.3. είναι ΝΑΙ, χρειάζεται να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.5. Αν σε μια χώρα απαγορεύεται η βελτίωση γενετικού υλικού, μπορεί να εισαχθεί τέτοιο υλικό από χώρα όπου αυτή επιτρέπεται;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.6. Αν η απάντηση στο 6.5. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν προϋποθέσεις για την εισαγωγή και ποιες; Διευκρινίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.7.Δικαιούται ένας γιατρός να υποδεικνύει σε άτομο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να μεταβεί σε άλλη χώρα προκειμένου να υιοθετήσει πράξεις οι οποίες είναι απαγορευμένες στην χώρα όπου ασκεί ο ίδιος την ιατρική;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.8. Αν η απάντηση στο 6.7. είναι ΟΧΙ υπάρχουν κυρώσεις σε βάρος του γιατρού;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.9. Αν η απάντηση στο 6.8. είναι ΝΑΙ, οι κυρώσεις είναι διοικητικής, αστικής ή / και ποινικής φύσης;
Εμφάνιση ΑπαντήσεωνΠιθανές Απαντήσεις: (α) Διοικητικές, (β) Αστικές , (γ) Ποινικές
6.10. Αν οι κυρώσεις είναι διοικητικές, ποιο είναι το περιεχόμενό τους; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.11. Αν οι κυρώσεις είναι αστικές, ποιο είναι το περιεχόμενό τους; Προσδιορίστε:
Εμφάνιση Απαντήσεων
6.12. Αν οι κυρώσεις είναι ποινικές, ποιο είναι το ύψος τους;
Εμφάνιση Απαντήσεων