Επιστημονική Ομάδα

Έφη Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη
Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου
Πτυχιούχος και Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, η Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη υπηρέτησε ως Καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου στην πιο πάνω Σχολή, και από το 2012 είναι Ομότιμη Καθηγήτρια. Σήμερα διδάσκει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του ΑΠΘ το μάθημα “Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση”.

Είναι μέλος της «Eταιρείας Nομικών Bορείου Eλλάδος», της «Ένωσης Ελλήνων Aστικολόγων», της «Διεθνούς Ένωσης Oικογενειακού Δικαίου», της «Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» και του «Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής», του οποίου υπήρξε πρόεδρος κατά τα έτη 2005-2011 και συνδιευθύνει τη σειρά των δημοσιευμάτων του («Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής»).

Διατέλεσε μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας. Υπήρξε μέλος της Oμάδας Eργασίας του Yπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταγλώττιση του Aστικού Kώδικα στη δημοτική γλώσσα (1987) και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη συνδρομή στη σύνταξη Σχεδίου Νόμου τροποποιητικού του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των συναφών νόμων, καθώς και για τη συμπλήρωση του Οικογενειακού Δικαίου και την καθιέρωση του Οικογενειακού Δικαστηρίου (1987). Επίσης, υπήρξε μέλος της Nομοπαρασκευαστικής Eπιτροπής για τη σύνταξη του ν. 2447/1996 που μεταρρύθμισε το δίκαιο της επιτροπείας και της υιοθεσίας, καθώς και μέλος της Nομοπαρασκευαστικής Eπιτροπής για τη σύνταξη του ν. 3089/2002 για την "Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή". Τέλος, υπήρξε πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης το 2010 και είχε ως αντικείμενο την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την “Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου” (με χαρακτηριστικές τις ρυθμίσεις για την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια).

Το συγγραφικό της έργο είναι εκτεταμένο και περιλαμβάνει μονογραφίες, βιβλία, μελέτες, φοιτητικά βοηθήματα, άρθρα σε συλλογικά έργα, δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις και βιβλιοκρισίες. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου της είναι αφιερωμένο στο Οκογενειακό Δίκαιο, ενώ ένα άλλο σημαντικό μέρος του έχει ως αντικείμενο το Δίκαιο της Βιοτεχνολογίας, με έμφαση στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Η Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου είναι καθηγήτρια του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Είναι Πρόεδρος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και υπεύθυνη για τον συντονισμό του Δικτύου του ΑΠΘ «Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο». Διευθύντρια του περιοδικού Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών “European Criminal Law Review” (www.euclr.eu), Υπεράσπιση (1991 – 2000), Ποινική Δικαιοσύνη και Βιοηθικά. Συνδιευθύνει τις σειρές «Δημοσιεύματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής», «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» και «Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο».
Είναι μέλος της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Ένωσης Ευρωπαίων Νομικών, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της European Society of Human Reproduction, του European Law Institute και της ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας "European Criminal Policy Initiative».
Διετέλεσε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα και πρόεδρος της επιτροπής από τον Ιούλιο του 2011 και συμμετείχε στα Ανώτατα Δικαστήρια των άρθρων 88 και 99 Συντ., καθώς και στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 91 παρ. 2 Συντ.
Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε περισσότερα από 180 εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει μόνη ή σε συνεργασία με άλλους 31 βιβλία (τρία από αυτά στα αγγλικά και ένα στα αγγλικά και τα γερμανικά) και περισσότερες από 250 μελέτες δημοσιευμένες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και συλλογικούς τόμους .
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής,
Διευθυντής Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινική Α.Π.Θ.

Πρώην Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής & - Εμβρυολογίας (ESHRE), και μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της ESHRE

Πρώην Πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Γονιμότητας (IFFS)
Πρώην Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Στειρότητος και Γονιμότητος

Πρόεδρος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας
Αν. Πρόεδρος Συμβουλίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλος σε 26 ελληνικές και 18 ξένες Επιστημονικές Εταιρείες

Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης και Κριτής σε 7 ελληνικά και 14 διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Υπεύθυνος Έκδοσης 4 ξενόγλωσσων και 1 Ελληνικού Επιστημονικού Βιβλίου

267 επιστημονικές εργασίες σε Ξενόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά (με 6439 βιβλιογραφικές αναφορές) και 80 σε Ελληνικά Περιοδικά

32 κεφάλαια σε Ξενόγλωσσα Βιβλία και 29 σε Ελληνικά Βιβλία

45 κεφάλαια σε Πρακτικά Ξένων Συνεδρίων και 42 σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

152 επιστημονικές εργασίες σε Ξενόγλωσσα Συνέδρια και
92 σε Ελληνικά Συνέδρια
Ελένη Ρεθυμνιωτάκη
Κωνσταντίνος Χατζηκώστας
Η Ελένη Ρεθυμιωτάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο Πανεπιστήμιο Pantéon-Assas (Paris II) όπου εκπόνησε και τη διδακτορική διατριβή της με θέμα: «Από την ιατρική δεοντολογία στην βιοηθική. Μια μελέτη της Κοινωνιολογίας του δικαίου», η οποία έλαβε τιμητική διάκριση. Είναι δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α. Κατά την περίοδο 1997-2005 εργάστηκε ως έμμισθη δικηγόρος σε ασφαλιστική εταιρία με ειδίκευση την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων από το κίνδυνο της αφερεγγυότητας πελατών. Το 2005 εξελέγη Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και από το 2012 είναι επίκουρη καθηγήτρια.

Ασχολείται με την βιοϊατρική και την πληροφορική ως παραδείγματα πεδίων κοινωνικών σχέσεων που ρυθμίζονται μέσω της διαπλοκής κανόνων και θεσμών του κρατικού δικαίου με κανόνες και όργανα αυτορρύθμισης. Επίσης εστιάστηκε στη σχέση δικαίου και πολιτικής στην Ε.Ε. και την πολύπλοκη σχέση της ενωσιακής έννομης τάξης με τις εθνικές. Τέλος μελετά τις σύγχρονες τάσεις εξέλιξης του οικογενειακού δικαίου, σε συνάρτηση με το μετασχηματισμό του οικογενειακού θεσμού και τα εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα. Κυριότερες δημοσιεύσεις:

  1. Ρύθμιση ή αυτορρύθμιση; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ. Ν.Σάκκουλας 2003.

  2. Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012.

  3. Οικογένεια και δίκαιο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: Τάσεις εξατομίκευσης και συμβατικοποίησης, Γ΄ Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας, Ελληνική κοινωνία 1975-2010, ανακατατάξεις, προκλήσεις, Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2011.

  4. European Public Sphere and Digital Political Communication: Facebook as a medium of political expression and participation, Proceedings of the 4th International Conference on Information Law & Ethics, Bottis, M./ Alexandropoulou, E. (eds), Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, 2012. –e book –

Ο Νίκος Κουμουτζής γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, μεταπτυχιακού τίτλου (DEA) του Πανεπιστημίου Bordeaux I, με ειδίκευση στο Ιδιωτικό Δίκαιο, διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας (για τη διατριβή με θέμα: «Η γονική μέριμνα του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα» – βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2011). Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνoνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οικογενειακό δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, το δίκαιο του αδικαιολόγητου πλουτισμού, το δίκαιο των αδικοπραξιών.

Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, του Ομίλου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, και συνεργάτης του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου». Από το 2014 υπηρετεί ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου διδάσκει Ελληνικό Αστικό Δίκαιο.

Μιλά Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Γαλλικά, Αγγλικά και μπορεί να διαβάζει Γερμανικά.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13.03.1974. Από το 1985 έως το 1991 φοίτησε στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Γυμνάσιο – Λύκειο). Την άνοιξη του 1991 συμμετείχε με επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου πρόσβασης σε γερμανικό Πανεπιστήμιο (“Abitur”). Αποφοίτησε από την Γ΄ Λυκείου τον Ιούνιο του 1991 με βαθμό «Άριστα» – 19 και 6/10. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγγράφηκε κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Έλαβε το πτυχίο της Νομικής του Α.Π.Θ. το Νοέμβριο του 1995 με βαθμό «άριστα» (8,63).

Το Νοέμβριο του 1995 εγγράφηκε ως υποψήφιος διδάκτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης/Μ με επιβλέποντα τον καθηγητή Δρα Ulfrid Neumann και συνεπιβλέποντα τον καθηγητή Δρα Klaus Günther.

Το Σεπτέμβριο του 1996 έλαβε τριετή υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής.

Στις 22.05.2000 υποστήριξε προφορικά τη διδακτορική του διατριβή κατά τον Κανονισμό Διατριβών του Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Αναγορεύτηκε ομόφωνα διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης με τη διάκριση “magna cum laude”.

Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Die Disponibilität des Rechtsgutes Leben in ihrer Bedeutung für die Probleme von Suizid und Euthanasie” (Η δυνατότητα διάθεσης του εννόμου αγαθού της ζωής, όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα της αυτοκτονίας και της ευθανασίας) δημοσιεύθηκε το 2001 με οικονομική ενίσχυση της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στον εκδοτικό οίκο “PETER LANG” και στην επιστημονική σειρά δημοσιευμάτων “Frankfurter kriminalwissenschaftliche Studien”, η οποία διευθύνεται από καθηγητές του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης.

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου των ακαδημαϊκών ετών 2005-06, 2006-07, 2007-08, και των ακαδημαϊκών ετών 2008-09 και 2009-2010 εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στον Τομέα των Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στη διδασκαλία των μαθημάτων, «Γενικό Ποινικό Δίκαιο», «Ειδικό Ποινικό Δίκαιο», «Εμβάθυνση στο ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο» «Ειδικά Θέματα Ποινικού Δικαίου», «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» και «Εισαγωγή στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο» για γερμανόφωνους φοιτητές Erasmus. Επιπλέον συμμετείχε στην οργάνωση φοιτητικών σεμιναρίων με αντικείμενο το ηλεκτρονικό έγκλημα, τα ναρκωτικά, την ευθανασία, τη νομοθεσία των μεταμοσχεύσεων, τις προσβολές της τιμής και την ελευθερία του λόγου κ.ά.

Από τον Ιανουάριο του 2014 υπηρετεί ως λέκτορας του ουσιαστικού ποινικού δικαίου στον Τομέα των Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης.

Από τις 25.09.2000 έως τις 25.08.2002 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός.

Είναι δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης από το 1998 και εργάζεται ως δικηγόρος.

Γνωρίζει άριστα τη γερμανική (γερμανικό απολυτήριο – Abitur / διδακτορική διατριβή), την αγγλική (Cambridge First Certificate in English/Certificate of Proficiency in English) και τη γαλλική γλώσσα (Certificat de Langue Francaise/Certificat Pratique de Langue Francaise -1er DEGRE).
Η Καλλιόπη Κηπουρίδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Κλάδο Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας Νομικών Επιστημών. Η εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Από το έτος 2002 είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης διορισμένη στο Εφετείο και από το έτος 2013 είναι μέλος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Παράλληλα, διδάσκει στα πλαίσια προγράμματος επιμόρφωσης αστυνομικών αναφορικά με θέματα εξαρτήσεων που διοργανώνει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. (2014), έχει διδάξει στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας-Παράρτημα Καστοριάς (ακαδημαϊκό έτος 2012-2013), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2007, 2010, 2012, 2013), στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης (2009).

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και 2012-2013 έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νομικής και του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις : Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση». Από τον Ιανουάριο του 2014 πραγματοποιεί μεταδιδακτορική έρευνα στη Νομική Σχολή ΑΠΘ, στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Σπουδών με αντικείμενο την «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro» στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ που συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το ΕΣΠΑ.

Έχει συγγράψει μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά και σε συλλογικά έργα. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά.
Γεννήθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη. Το 1997 αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με «Άριστα». Το 1998 εισήχθη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ από την οποία αποφοίτησε το 2002 με βαθμό «Άριστα». Από τον Αύγουστο του 2004 είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Το 2004 ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές της Σπουδές στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και πιο συγκεκριμένα στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Σπουδών με «Άριστα». Το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Από τον Ιανουάριο του 2014 πραγματοποιεί μεταδιδακτορική έρευνα στη Νομική Σχολή ΑΠΘ, στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Σπουδών με αντικείμενο την ¨Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro¨ στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ που συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το ΕΣΠΑ.

Από τον Ιανουάριο του 2012 συμμετέχει ως εισηγήτρια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση & Βιοηθική Διάσταση», ενώ από το 2005 έχει απασχοληθεί με συμβάσεις στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ για την παροχή επικουρικής διδασκαλίας στους φοιτητές.

Από το Δεκέμβριο του 2005 συμμετέχει στο θεματικό ΔΙΚΤΥΟ της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ», είναι μέλος του Ομίλου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, ενώ από τον Ιανουάριο του 2011 έως σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια και σεμινάρια που άπτονται του χώρου της Βιοηθικής. Έχει συγγράψει μια μονογραφία και 19 μελέτες – σχόλια που έχουν δημοσιευτεί σε νομικά περιοδικά. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Είναι έγγαμη και έχει ένα τέκνο.
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, ολοκλήρωσε το 2005 τις Μεταπτυχιακές της Σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Robert Schuman στο Στρασβούργο. Το Νοέμβριο του 2010 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο Η ευθανασία και το δικαίωμα άρνησης θεραπείας ενόψει της εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Συγκριτικού δικαίου (Γαλλία, Ελλάδα, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) και αναγορεύτηκε ομόφωνα διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Από το Μάρτιο του 2014 πραγματοποιεί μεταδιδακτορική έρευνα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με αντικείμενο την Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ.

Από το 2009 έως το 2011 εργάστηκε ως Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) και από το 2011 έως το 2012 ως Chargée d’Enseignement Vacataire (CEV) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (IEP de Strasbourg) συμμετέχοντας στη διδασκαλία των μαθημάτων Δημόσιο Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτικοί Θεσμοί στη Γαλλία και το Συγκριτικό Δίκαιο. Από το 2011 έως και σήμερα διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού κέντρου διδασκαλίας και έρευνας στην Ηθική του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου το μάθημα Εφαρμοσμένη Ηθική. Πηγές και θεμέλια : πηγές σχετικά με τη βιοηθική. Παράλληλα, διδάσκει στο Γαλλικό Κολλέγιο-IdEF / Πανεπιστήμιο Paris 13 τα μαθήματα Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο.

Εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτις στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
Μαριάννα Βασιλείου
Χριστίνα Σαχινίδου
Η Μαριάννα Βασιλείου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1984 και αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Σουφλίου Έβρου το 2002. Την ίδια χρονιά εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε το πτυχίο της το 2007 με βαθμό «Λίαν Καλώς». Το 2012 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Λίαν Καλώς». Το 2014 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης των Σχολών Νομικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα». Είναι υποψήφια διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα της διατριβής της είναι «Κενά και ανεπάρκειες του ισχύοντος δεοντολογικού πλαισίου που ρυθμίζει τις εφαρμοζόμενες και τις αναμενόμενες να εφαρμοστούν μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής». Από το έτος 2009 ασκεί μαχόμενη δικηγορία, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά και πολύ καλά ιταλικά.

Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε ημερίδες γύρω από τη βιοηθική («Δωρεά και Μεταμόσχευση οργάνων υπό το πρίσμα του Ν. 3984/2011» και «Διακοπή της κύησης: Ιατρικά, νομικά και ηθικά ζητήματα») και έχει δημοσιεύσει σε συλλογικά έργα και σε επιστημονικά περιοδικά άρθρα σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις, την διακοπή της κύησης και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε ψυχικά ασθενείς. Το 2012 συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ της Αλεξάνδρας Δάφνη “Break the silence” με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, εκτός από τη βιοηθική και τη νομική, τη φεμινιστική θεώρηση του δικαίου και τη σχέση του τελευταίου με τις τέχνες εν γένει.
Δημόπουλος Χρ. Νικόλαος,
Γεννήθηκε το 1987. Το 2005 αποφοίτησε από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Συκεών Θεσσαλονίκης. Την ίδια χρονιά εισήχθη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ από την οποία και αποφοίτησε το 2009 με βαθμό πτυχίου «Άριστα» (9,13). Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών διετέλεσε υπότροφος του κληροδοτήματος Ν. Αβραμίδη.
Το 2011 έλαβε την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και έκτοτε είναι εγγεγραμμένος ως δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Το 2010 εισήχθη στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ως υπότροφος του ΙΚΥ από το οποίο και αποφοίτησε το 2013 με βαθμό «Άριστα» (9,25). Η διπλωματική εργασία που εκπόνησε στο Συνταγματικό Δίκαιο έλαβε βαθμό «Άριστα» (10).
Από το 2012 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του διετούς Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» των Σχολών Νομικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας του ΑΠΘ, με υποτροφία του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, έχει συγγράψει μελέτες απτόμενες ζητημάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γενικότερα βιοηθικής, καθώς επίσης και θεμάτων αστικής ιατρικής ευθύνης.
Το 2010 συμμετείχε στο διεθνές πρόγραμμα Munich University Summer Training in German and European Law του LMU (Πανεπιστήμιο του Μονάχου) όπου παρακολούθησε μαθήματα Γερμανικού Δικαίου και Δικαίου της ΕΕ. Περάτωση του προγράμματος με βαθμό «Άριστα» (1,8).
Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Γερμανικής.
Η Χριστίνα Σαχινίδου γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη. Το 1997 αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Εσπερινό Λύκειο Θεσσαλονίκης και εισήχθη στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας αποφοιτώντας το 2001 με βαθμό «άριστα» (9.00). Το 2008 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία αποφοίτησε το 2012 με βαθμό «λίαν καλώς» (7.08). Το 2012 εισήχθη πρώτη στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης των τμημάτων και σχολών Νομικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας με τίτλο «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση». Αποφοίτησε το 2014 με βαθμό «άριστα» (9.8), έχοντας συγγράψει και δημοσιεύσει μελέτες σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την ιατρική ευθύνη ενώ η διπλωματική της εργασία είχε ως θέμα «Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στους τρανσέξουαλ».

Το 2002 διορίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» όπου και υπηρετεί έως σήμερα, διατελώντας υπηρεσία σε διάφορα πόστα του φορέα της και της Υγειονομικής Περιφέρειας όπου αυτός ανήκει, όπως Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Κέντρο Μοριακού Ελέγχου Αίματος, Ιατρικό Επιστημονικό περιοδικό «Ιπποκράτεια» αλλά και ως γραμματέας σε συλλογικά και μονομελή όργανα της Διοίκησης (Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης Ιατρών Ε.Σ.Υ, Επιστημονικό και Διοικητικό Συμβούλιο, γραφείο Διοικητή).

Στο επιστημονικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια καθώς και παρακολούθηση αυτών, που άπτονται και των δύο γνωστικών πεδίων που κατέχει.
Ο Αντώνιος Β. Τσαλίδης γεννήθηκε στη Βέροια και μεγάλωσε στην Κοζάνη όπου αποφοίτησε το 2006 από το 3ο Ενιαίο Λύκειο Κοζάνης με «Άριστα». Την ίδια χρονιά εισήχθη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ από την οποία και αποφοίτησε το 2011 με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» (8,09). Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Το 2014 ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές στο ΔΠΘ στον τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Είναι τελειόφοιτος μεταπτυχιακός φοιτητής του διετούς Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» των Σχολών Νομικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, έχει συγγράψει μελέτες πάνω σε θέματα βιοηθικής, ιατρικού δικαίου και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε ως εισηγητής σε συνέδρια που άπτονται θεμάτων ιατρικού δικαίου και έχει δημοσιεύσει σχετικές μελέτες.

Από το 2013 ασκεί μαχόμενη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα από το 2012 ανήκει στο μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και διδάσκει νομικά μαθήματα σε Ιδιωτικά και Δημόσια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Από το Μάρτιο του 2014 πραγματοποιεί έρευνα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με αντικείμενο την «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro» στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ που συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το ΕΣΠΑ.

Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά και πολύ καλά γερμανικά.
Γεννήθηκε στις Σέρρες, το έτος 1985. Αποφοίτησε από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Σερρών το έτος 2002 και εισήχθη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, όπου και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές το έτος 2007 με βαθμό «Λίαν Καλώς».
Το έτος 2008 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Β’ Επιπέδου στην «Εφαρμοσμένη Κλινική Βιοηθική» στην Ι Σχολή Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου «La Sapienza» της Ρώμης με τιμητική διάκριση. Την ίδια χρονιά, παρακολούθησε μαθήματα σε σχέση με το Βιοδίκαιο στη Σχολή Ιατρικής και Χειρουργικής του Καθολικού Πανεπιστημίου «Sacro Cuore» της Ρώμης. Το έτος 2014 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Νομικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση» με θέμα της διπλωματικής της εργασίας «Η έννοια της επιπλοκής. Ιατρική σκοπιά, ορισμός και εφαρμογή στην Αστική Δίκη» με βαθμό «Άριστα». Από το Μάρτιο του 2014 πραγματοποιεί έρευνα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με αντικείμενο την Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ.
Το έτος 2012 συμμετείχε ως εισηγήτρια στις επιστημονικές ημερίδες «Δωρεά και Μεταμόσχευση οργάνων υπό το πρίσμα του Ν. 3984/2011» και «Διακοπή της κύησης: Ιατρικά, νομικά και ηθικά ζητήματα».
Από το έτος 2009 ασκεί μαχόμενη δικηγορία ως Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση σε υποθέσεις ιατρικής ευθύνης και Δικαίου της Υγείας εν γένει.
Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας, καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της πορτογαλικής γλώσσας.
Νέα
Δημοσιεύθηκε στις: 06/07/2016
Το Court of Protection του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε απόφαση για δήλωση ασυμβατότητας με την ΕΣΔΑ μέρους της Human Fertilisation and Embryology Act, για λόγους διακρίσεων. Η υπόθεση αυτή αφορούσε ένα παιδί, τον Ζ, ο οποίος γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2014 στη Μινεσότα των ΗΠΑ. Ο Ζ συνελήφθη με το σπέρμα του αιτούντος πατέρα και το ωάριο μιας τρίτης δωρήτριας, και εμφυτεύτηκε σε μια έμπειρη άγαμη Αμερικάνα παρένθετη μητέρα, σύμφωνα με το δίκαιο του Ιλλινόις. Μετά τη γέννηση του Ζ, ο πατέρας πέτυχε την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο στη Μινεσότα και αναγνωρίστηκε ως μοναδικός γονέας του Z και καταχωρήθηκε ως τέτοιος στη Μινεσότα. Περισσότερα
Δημοσιεύθηκε στις: 28/06/2016
Ο κυβερνήτης John Bel Edwards έχει αντίστροφη πορεία από τον προκάτοχό του και συμφώνησε να δημιουργήσει ρυθμίσεις που διέπουν τις γεννήσεις με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας στη Λουιζιάνα Περισσότερα
Δημοσιεύθηκε στις: 18/05/2016
Οι ειδικοί τονίζουν πως εγείρονται σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά στην γέννηση ενός παιδιού από μια ηλικιωμένη γυναίκα Περισσότερα