Νέα

ΔΕΕ: Έμβρυο το ωάριο που μπορεί εγγενώς να αναπτυχθεί σε ανθρώπινο ον
Δημοσιεύθηκε στις: 02/02/2015

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-364/13 ασχολήθηκε με το κατά πόσο μέθοδοι που περιλαμβάνουν τη χρήση ενεργοποιημένων με παρθενογένεση ανθρώπινων ωαρίων μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ουσιαστικά, λοιπόν, κλήθηκε να οριοθετήσει την έννοια του ανθρώπινου εμβρύου, το οποίο προστατεύεται κατά την Οδηγία 98/44/ΕΚ. Σύμφωνα με την τελευταία, είναι αδύνατη η με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατοχύρωση της χρήσης ανθρώπινων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Η υπόθεση εισήχθη στο ΔΕΕ κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας, για την επίλυση σχετικής διαφοράς μεταξύ εταιρίας ανάπτυξης βιοτεχνολογικών εφευρέσεων και του Βρετανικού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι για να χαρακτηρισθεί ένα μη γονιμοποιημένο ανθρώπινο ωάριο ως «ανθρώπινο έμβρυο», πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει εγγενώς τη δυνατότητα αναπτύξεως σε ανθρώπινο ον. Κατά συνέπεια, η έναρξη ενός μηχανισμού αναπτύξεως μετά την ενεργοποίηση του ωαρίου με παρθενογένεση δεν αρκεί για να το καταστήσει «ανθρώπινο έμβρυο».

Η απόφαση καταλήγει ότι στο βρετανικό δικαστήριο εναπόκειται να εξακριβώσει αν οι οργανισμοί που αποτελούν το αντικείμενο των αιτήσεων καταχωρήσεως της εταιρείας μπορούν να αναπτυχθούν εγγενώς σε ανθρώπινα όντα, πάντα υπό το πρίσμα των αρκούντως αποδεδειγμένων και επικυρωθεισών από τη διεθνή ιατρική επιστήμη γνώσεων. Πηγή: http://www.lawnet.gr
Νέα
Δημοσιεύθηκε στις: 06/07/2016
Το Court of Protection του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε απόφαση για δήλωση ασυμβατότητας με την ΕΣΔΑ μέρους της Human Fertilisation and Embryology Act, για λόγους διακρίσεων. Η υπόθεση αυτή αφορούσε ένα παιδί, τον Ζ, ο οποίος γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2014 στη Μινεσότα των ΗΠΑ. Ο Ζ συνελήφθη με το σπέρμα του αιτούντος πατέρα και το ωάριο μιας τρίτης δωρήτριας, και εμφυτεύτηκε σε μια έμπειρη άγαμη Αμερικάνα παρένθετη μητέρα, σύμφωνα με το δίκαιο του Ιλλινόις. Μετά τη γέννηση του Ζ, ο πατέρας πέτυχε την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο στη Μινεσότα και αναγνωρίστηκε ως μοναδικός γονέας του Z και καταχωρήθηκε ως τέτοιος στη Μινεσότα. Περισσότερα
Δημοσιεύθηκε στις: 28/06/2016
Ο κυβερνήτης John Bel Edwards έχει αντίστροφη πορεία από τον προκάτοχό του και συμφώνησε να δημιουργήσει ρυθμίσεις που διέπουν τις γεννήσεις με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας στη Λουιζιάνα Περισσότερα
Δημοσιεύθηκε στις: 18/05/2016
Οι ειδικοί τονίζουν πως εγείρονται σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά στην γέννηση ενός παιδιού από μια ηλικιωμένη γυναίκα Περισσότερα